Patientvejledninger - uriner

VEJLEDNING - MIDTSTRÅLEURIN.

Urinprøven tages for at undersøge, om du har urinvejsinfektion (blærebetændelse).


For at prøven skal give så korrekt resultat som muligt, er det vigtigt at gøre følgende:
 

 1. Urinprøven bør tages af morgenurinen, eller der skal mindst være gået 2 timer siden sidste vandladning
   

 2. Tis først lidt urin i toilettet. Før derefter prøveglasset eller et opsamlingsglas fx et engangskrus ind i urinstrålen og opsaml lidt urin deri (mindst 10 ml), før den sidste urin tisses i toilettet.
   

 3. Hæld urinen i prøveglasset, hvis ikke urinen er opsamlet direkte deri.- Laver du urin i lægehuset, afleverer du urinen i engangskruset til lab.
   

 4. Mærk kruset med navn og cpr nr.
   

 5. Bring prøven til laboratoriet så hurtigt som muligt. Hvis der går mere end en time skal prøven opbevares i køleskab.- HUSK først at henvende dig til sekretæren hos din læge, som så sender en arbejdsseddel til lab.
   

 6. Der kan hentes prøveglas i lægehuset, eller disse kan købes på apoteket.

   

  URINPRØVER MÅ IKKE AFLEVERES I GAMLE PILLEGLAS, SYLTETØJSGLAS,PLASTEMBALLAGE OG LIGENDE.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

URINPRØVETAGNING FOR AT SE OM DU HAR PROTEIN I URINEN (U-ALB/CREA).

 

Du skal have taget en urinprøve med henblik på undersøgelse for at se, om du har protein i urinen.

Det er vigtigt, at du følger nedenstående vejledning:

 

 

 1. Opsaml 10-20 ml urin i et rent engangsbæger eller direkte i glassene

 2. Vandladningen færdiggøres i toiletkummen

 3. Engangsbægeret eller glassene afleveres til undersøgelse på laboratoriet.

 4. HUSK at henvende dig hos sekretæren først, hvis ikke du kommer direkte fra lægen.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Undersøgelse for Chlamydia & Gonokokker DNA/RNA.

Du må IKKE have urineret den sidste time.

Opsaml 20-30 ml af den FØRSTE del af urinen i et rent glas, f.eks, et engangsbæger.

Åbn det udleverede prøvekit som indeholder en engangspipette og et prøverør (Aptima).

Med engangspipetten overføres urinen til prøverøret, således at mængden er imellem de 2 sorte streger glasset.

Skru proppen på, og vend røret 3-4 gange for at sikre at reagens og urin blandes.

Laver du prøven i lægehuset, afleveres engangsbægeret.

 

Prøverøret samt rekvisitionsseddel afleveres herefter til forsendelse på Lægelaboratoriet.