Patientvejledninger - Podninger og div. afføringsprøver.

REKTAL PODNING, ORANGE PRØVERØR.
F.eks Diarreudredning

Prøvemateriale:  Podning fra rektum 

Prøvetagning:

Rektalpodning tages med podepind, der følger med prøvesættet ”FecalSwab”(Orange skruelåg).

Tag Rektalpodning med podepinden fra endetarmen. (Podepinden må ikke føres mere end 2 cm op i endetarmen).

Røret skal endelig Ikke fyldes op med fæces(afføring).

Skru låget af plastglasset og stik podepinden med spidsen først ned i transportmediet.

Knæk podepinden ved den farvede linje, lad podepinden blive i røret, skru låget på, så det er tæt.
 

Aflever prøven sammen med rekvisitionssedlen til Laboratoriet hurtigst muligt ellers opbevares prøve ved 4°C. 
 - Husk ar rette prøvetagningsdato og klokkeslet på sedlen.  
Bank på døren og afvent.

_____________________________________________________________________________________________

FÆCESPRØVE, ORANGE PRØVERØR
Feks. HELICOBACTER.

Prøvemateriale:  Afføring

Prøveopsamling:

Afføring opsamles ved hjælp af udleveret ”Easy Sampler Bacis”.

Afføringen må ikke komme i berøring med toiletkummen.

Det udleverede forsendelsesmateriale åbnes.

Dyp podepinden i afføringen ( der skal højst være afføring svarende til en ært på podepinden).

Skru låget af plastglasset og stik podepinden med spidsen først ned i transportmediet.

Knæk podepinden ved den farvede linje, lad podepinden blive i røret, skru låget på så det er tæt.

Aflever prøven sammen med rekvisitionssedlen til Laboratoriet hurtigst muligt ellers opbevares prøve ved 4°C. 
 - Husk ar rette prøvetagningsdato og klokkeslet på sedlen.  
Bank på døren og afvent.

______________________________________________________________________________________________________________________

Afføringsprøve til undersøgelse for F- Calprotectin

(Fæcesrør med brunt låg i klart forsendelseshylster)

Prøvemateriale:  Afføring

Prøveopsamling:

Afføring opsamles ved hjælp af udleveret ”Easy Sampler Bacis”.

Afføringen må ikke komme i berøring med toiletkummen.

Det udleverede forsendelsesmateriale åbnes.

Fyld afføring i prøverøret (brunt låg) med skeen som sidder på låget. Prøverøret fyldes max. 1/3.

Hvis afføringen indeholder blod, slim eller pus, skal dette indgå i prøvematerialet.

Efter påfyldning skal skruelåget skrues hårdt til.

Prøverøret lægges i det klare forsendelseshylster.

Aflever prøven sammen med rekvisitionssedlen til Laboratoriet hurtigst muligt.  
 - Husk ar rette prøvetagningsdato og klokkeslet på sedlen.  
Bank på døren og afvent.