Patientvejledning - Ekspektorat

EKSPEKTORAT

 

Prøvetagning og forsendelse:

Sekret fra nedre luftveje frembragt ved ophosting opsamles i ekspektoratdåse.

Låget skrues/trykkes på så det holder tæt.

Denne anbringes i en ydre forsendelsesdåse med gult låg.

 

Aflever prøven sammen med rekvisitionssedlen til Laboratoriet hurtigst muligt ellers opbevares prøve ved 4°C. 
 - Husk ar rette prøvetagningsdato og klokkeslet på sedlen.  
Bank på døren og afvent.